Holly Sampson

Cô bắt đầu thực hiện một số bộ phim người lớn hạng nặng vào năm 1998 với bí danh duy nhất là Nicolette và Zoe, nhưng nhanh chóng rời bỏ lĩnh vực này để chuyển sang diễn xuất trong hạng mục nhẹ nhàng.

( Hiện chưa có phim của diễn viên này )