•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Yoshitaka Nene được thuê làm gia sư cho Masao. Anh ấy ngay lập tức nảy sinh tình cảm với cô ấy nhưng anh ấy không biết phải hành động như thế nào. May mắn cho anh ấy, Nene cực kỳ dễ dãi.
     Liên kết nhanh: vklxx.org/102 
    [ X ]
    [ X ]