•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Là đôi bạn cùng tiến nên chàng bạn thân thường xuyên đến nhà nhau để học nhóm, nhằm giúp cả hai càng ngày càng tiến bộ và cải thiện được kết quả học tập trên lớp. Thế nhưng đó chỉ là mục đích ban đầu mà cả hai đặt ra mà thôi
    [ X ]
    [ X ]